دیوان محاسبات کشور
/ Divan News
/
/
/
برگزاری جلسه بررسی وضعیت تصرفات و واگذاری اراضی پناهگاه حیات وحش کیامکی و حومه
1398/01/20

بنا به دعوت مدیرکل دیوان محاسبات استان و با حضور مدیران کل حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری استان، نماینده دادستان و مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی استان، جلسه ای به منظور بررسی و بحث در خصوص آخرین وضعیت و اقدامات قانونی تصرفات و واگذاری اراضی واقع در پناهگاه حیات وحش کیامکی و حومه آن برگزار گردید.
 
/ /