دیوان محاسبات کشور
/ Divan News
/
/
/
دیدار مدیرعامل منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس با مدیرکل دیوان محاسبات استان
1398/05/12

مدیرعامل منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس با مدیرکل دیوان محاسبات استان دیدار و گفتگو نمود. در این جلسه برخی از مسائل مربوط به قوانین و مقررات حاکم در منطقه آزاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و آقای خلیلیان نیز ضمن ارائه راهکارهای لازم بر لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوطه تاکید نمود.
 
/ /