دیوان محاسبات کشور
/ Divan News
/
/
/
بازدید از پروژه آزادراه تبریز-سهند
1398/06/04

مدیرکل دیوان محاسبات استان به همراه سرپرست هیات حسابرسی و مدیرعامل شرکت عمران شهر سهند به منظور بررسی و رفع مشکلات و موانع موجود در اجرای پروژه آزادراه سهند- تبریز، از این آزادراه بازدید نمودند. در حاشیه این بازدید جلسه ای به منظور بررسی مسائل و مشکلات قراردادهای پیمانکاری برگزار گردید.
/ /